ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ABFTH กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ 29/11/2566 1,244.6201 +3.8959 | 0.3140 % N/A N/A 10,857,502,384.37
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 29/11/2566 15.6714 -0.0085 | 0.0542 % 15.6715 15.6322 800,634,226.38
KACB กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ 29/11/2566 17.5210 +0.0111 | 0.0634 % 17.6525 17.5210 3,541,714,448.26
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 29/11/2566 5.0376 +0.0280 | 0.5589 % 5.0453 5.0300 62,673,282.78
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 29/11/2566 28.0803 -0.0566 | 0.2012 % 28.0804 28.0803 7,367,450,736.59
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 29/11/2566 13.4583 +0.0005 | 0.0037 % 13.4584 13.4583 63,598,967,256.33
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 29/11/2566 14.1139 -0.1127 | 0.7922 % 14.2551 14.1139 2,772,072,704.04
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 29/11/2566 10.7702 -0.0271 | 0.2510 % 10.9319 10.7702 2,973,953,785.29
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 29/11/2566 10.4078 -0.0701 | 0.6690 % 10.4079 10.4078 2,042,253,867.05

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน