ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ABFTH กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ 02/08/2564 1,324.9501 +1.7724 | 0.1340 % N/A N/A 10,580,451,957.23
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 02/08/2564 15.4865 -0.0011 | 0.0071 % 15.4866 15.4478 187,540,934.48
KACB กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ 02/08/2564 17.0806 +0.0033 | 0.0193 % 17.2088 17.0806 3,332,908,845.66
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 30/07/2564 4.4446 -0.1147 | 2.5157 % 4.4514 4.4379 53,228,295.96
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 02/08/2564 28.3602 -0.0131 | 0.0462 % 28.3603 28.3602 7,315,746,435.03
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 02/08/2564 13.2323 +0.0003 | 0.0023 % 13.2324 13.2323 44,648,763,231.31
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 02/08/2564 18.2378 +0.0024 | 0.0132 % 18.2379 18.2378 7,612,058,292.77
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 02/08/2564 15.1383 +0.0374 | 0.2477 % 15.2898 15.1383 3,194,903,344.73
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 30/07/2564 11.6923 -0.0737 | 0.6264 % 11.8678 11.6923 1,727,736,431.04
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 02/08/2564 11.3593 +0.0305 | 0.2692 % 11.3594 11.3593 2,238,988,622.97

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน