ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ABFTH กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ 29/05/2566 1,275.0132 +0.8911 | 0.0699 % N/A N/A 11,584,192,556.51
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 29/05/2566 15.6605 +0.0096 | 0.0613 % 15.6606 15.6605 376,500,981.58
KACB กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ 29/05/2566 17.3370 +0.0055 | 0.0317 % 17.4671 17.3370 4,334,643,987.64
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 26/05/2566 4.7877 +0.0401 | 0.8446 % 4.7950 4.7805 57,347,799.33
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 29/05/2566 28.7687 +0.0504 | 0.1755 % 28.7688 28.7687 7,578,973,971.65
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 29/05/2566 13.3539 +0.0013 | 0.0097 % 13.3540 13.3539 81,743,513,741.79
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 29/05/2566 15.2005 +0.0812 | 0.5371 % 15.3526 15.2005 2,997,345,995.03
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 26/05/2566 10.3450 +0.1574 | 1.5450 % 10.5003 10.3450 1,973,065,806.96
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 29/05/2566 11.3747 +0.0606 | 0.5356 % 11.3748 11.3747 2,233,671,653.29

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน