ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ABFTH กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ 13/05/2565 1,162.3278 +2.3771 | 0.2049 % N/A N/A 10,095,453,096.54
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 13/05/2565 15.5752 +0.0126 | 0.0810 % 15.5753 15.5363 330,305,492.02
KACB กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ 13/05/2565 16.9310 -0.0034 | 0.0201 % 17.0581 16.9310 3,928,132,165.95
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 12/05/2565 5.2468 +0.0261 | 0.4999 % 5.2548 5.2389 86,746,563.93
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 13/05/2565 28.6687 +0.0484 | 0.1691 % 28.6688 28.6687 7,400,141,963.96
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 13/05/2565 13.2627 +0.0000 | 0.0000 % 13.2628 13.2627 94,625,721,157.38
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 13/05/2565 16.0099 +0.0650 | 0.4077 % 16.1701 16.0099 3,205,228,082.73
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 12/05/2565 10.1506 +0.0018 | 0.0177 % 10.3030 10.1506 1,628,305,980.58
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 13/05/2565 12.1376 +0.0425 | 0.3514 % 12.1377 12.1376 2,387,296,320.92

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน