ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ABFTH กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ 29/09/2563 1,354.4106 -0.7011 | 0.0517 % N/A N/A 10,070,784,267.61
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 29/09/2563 14.6639 -0.0144 | 0.0981 % 14.6640 14.6272 189,580,213.28
KACB กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ 29/09/2563 16.7255 +0.0001 | 0.0006 % 16.8510 16.7255 3,539,756,961.52
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 28/09/2563 3.5039 -0.0222 | 0.6296 % 3.5093 3.4986 33,457,971.75
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 29/09/2563 25.6328 -0.0559 | 0.2176 % 25.6329 25.6328 6,604,989,741.72
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 29/09/2563 13.2038 +0.0001 | 0.0008 % 13.2039 13.2038 63,827,942,032.44
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 29/09/2563 17.8826 -0.0002 | 0.0011 % 17.8827 17.8826 7,574,626,155.92
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน
แนะนำ
29/09/2563 13.5472 -0.0654 | 0.4804 % 13.6828 13.5472 3,133,616,881.49
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 28/09/2563 9.3049 +0.2130 | 2.3427 % 9.4446 9.3049 1,206,441,921.74
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 29/09/2563 10.1018 -0.0478 | 0.4710 % N/A N/A 1,997,909,307.67

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน