ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ABFTH กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ 28/01/2564 1,361.1556 +1.0833 | 0.0797 % N/A N/A 10,869,572,528.77
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 28/01/2564 15.1829 -0.0488 | 0.3204 % 15.1830 15.1449 240,144,245.08
KACB กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ 28/01/2564 16.9071 +0.0024 | 0.0142 % 17.0340 16.9071 3,230,171,537.02
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 27/01/2564 3.9004 -0.0137 | 0.3500 % 3.9064 3.8945 43,023,618.74
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 28/01/2564 27.4870 -0.2267 | 0.8180 % 27.4871 27.4870 7,227,498,144.16
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 28/01/2564 13.2171 +0.0001 | 0.0008 % 13.2172 13.2171 48,620,406,891.06
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 28/01/2564 18.0781 +0.0019 | 0.0105 % 18.0782 18.0781 6,958,625,325.40
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 28/01/2564 15.1841 -0.3013 | 1.9457 % 15.3360 15.1841 3,400,660,463.13
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 27/01/2564 10.0908 -0.2398 | 2.3213 % 10.2423 10.0908 1,128,140,556.29
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 28/01/2564 11.2565 -0.2470 | 2.1472 % 11.2566 11.2565 2,223,930,126.88

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน