ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ABFTH กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ 22/04/2567 1,268.4781 -1.6794 | 0.1322 % N/A N/A 11,154,421,959.54
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 22/04/2567 15.6942 +0.0480 | 0.3068 % 15.6943 15.6550 468,408,341.77
KACB กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ 22/04/2567 17.7474 +0.0004 | 0.0023 % 17.8806 17.7474 3,258,571,237.71
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 19/04/2567 6.2988 +0.1430 | 2.3230 % 6.3083 6.2894 68,360,026.18
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 22/04/2567 27.9587 +0.1821 | 0.6556 % 27.9588 27.9587 7,272,872,509.33
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 22/04/2567 13.5578 +0.0023 | 0.0170 % 13.5579 13.5578 55,213,508,451.81
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 22/04/2567 13.9327 +0.2290 | 1.6711 % 14.0721 13.9327 2,656,096,333.06
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้
แนะนำ
19/04/2567 11.8224 -0.0770 | 0.6471 % 11.9998 11.8224 4,430,202,943.42
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 22/04/2567 10.0606 +0.1726 | 1.7456 % 10.0607 10.0606 1,971,590,189.54
K-TNZ-ThaiESG กองทุนเปิดเค Target Net Zero หุ้นไทย ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน 22/04/2567 9.6068 +0.1368 | 1.4446 % 9.6069 9.6068 1,430,604,387.46

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน