ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ABFTH กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ 21/10/2564 1,287.5679 +0.6938 | 0.0539 % N/A N/A 10,281,934,590.74
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 21/10/2564 15.7362 +0.0128 | 0.0814 % 15.7363 15.6969 183,026,674.95
KACB กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ 21/10/2564 17.0394 +0.0040 | 0.0235 % 17.1673 17.0394 3,476,292,970.02
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 20/10/2564 4.5748 +0.0161 | 0.3532 % 4.5818 4.5679 48,527,283.15
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) 21/10/2564 29.4961 +0.0523 | 0.1776 % 29.4962 29.4961 7,554,423,109.04
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 21/10/2564 13.2402 +0.0002 | 0.0015 % 13.2403 13.2402 52,668,369,619.91
K-CBOND กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ 21/10/2564 18.1777 +0.0050 | 0.0275 % 18.1778 18.1777 8,649,131,903.04
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 21/10/2564 16.9238 +0.0446 | 0.2642 % 17.0931 16.9238 3,609,616,036.91
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 20/10/2564 12.0257 +0.0498 | 0.4158 % 12.2062 12.0257 1,821,559,449.31
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 21/10/2564 12.6675 +0.0300 | 0.2374 % 12.6676 12.6675 2,494,100,103.64

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน