ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ABFTH กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ 02/02/2566 1,269.6059 +1.8328 | 0.1446 % N/A N/A 11,535,064,164.58
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 02/02/2566 15.8205 +0.0017 | 0.0107 % 15.8206 15.7809 318,649,437.72
KACB กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ 02/02/2566 17.2649 +0.0033 | 0.0191 % 17.3945 17.2649 4,272,808,952.14
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 01/02/2566 4.7089 -0.0339 | 0.7148 % 4.7161 4.7018 53,914,133.92
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 02/02/2566 29.5808 -0.0017 | 0.0057 % 29.5809 29.5808 7,783,655,735.68
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 02/02/2566 13.3097 +0.0004 | 0.0030 % 13.3098 13.3097 97,262,971,985.01
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 02/02/2566 16.4567 -0.0244 | 0.1480 % 16.6214 16.4567 3,243,497,860.43
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 01/02/2566 9.7615 +0.0665 | 0.6859 % 9.9080 9.7615 1,697,099,394.91
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 02/02/2566 12.4983 -0.0120 | 0.0959 % 12.4984 12.4983 2,455,520,765.17

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน