ชื่อย่อกองทุน กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ABFTH กองทุนเปิดดัชนีพันธบัตรไทยเอบีเอฟ 06/10/2565 1,193.6458 -1.9674 | 0.1646 % N/A N/A 10,367,467,102.12
K-2500 กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2500 06/10/2565 15.5888 +0.0036 | 0.0231 % 15.5889 15.5498 345,506,178.69
KACB กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์ 06/10/2565 17.0603 -0.0031 | 0.0182 % 17.1884 17.0603 3,938,445,203.70
K-AGRI กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ 05/10/2565 4.8421 +0.0269 | 0.5586 % 4.8495 4.8348 61,517,537.71
KBLRMF กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ 06/10/2565 28.5785 +0.0147 | 0.0515 % 28.5786 28.5785 7,349,816,455.74
K-CASH กองทุนเปิดเค บริหารเงิน 06/10/2565 13.2810 +0.0003 | 0.0023 % 13.2811 13.2810 115,759,476,320.11
K-EQUITY กองทุนเปิดเค หุ้นทุน 06/10/2565 15.7921 +0.0413 | 0.2622 % 15.9501 15.7921 3,126,726,698.78
K-GLOBE กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ 05/10/2565 10.0611 -0.0413 | 0.4088 % 10.2121 10.0611 1,654,062,946.43
K-SUPSTAR-SSFX กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ 06/10/2565 11.7921 +0.0278 | 0.2363 % 11.7922 11.7921 2,317,293,776.91

​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

Code
Name
เลือกกองทุน
Code
Name
เลือกกองทุน
เปรียบเทียบกองทุน